Styrelsen

Ledamot Marie-Louise Gustavsson
Kassör/Ersättare Förhandlingsdelegationen Ann-Charlott Lilja
Ordförande/Förhandlingsdelegationen Bertil Flodin e-post
Ansvarig Gym Torbjörn Eriksson e-post
Vice ordförande Jan-Erik Björkman e-post
Valberedning sammankallande Birgitta Wiberg e-post
Valberedning Birgitta Idh e-post
Ledamot Emelie Qvick e-post
Sekreterare/Lokalansvarig Gunilla Ekelund e-post

Styrelsen nås via vi Hyresgästföreningen Nynäshamns växel tfn 070 697 27 44 för med information se www.telefontid.hgfnynas.com