Kategoriarkiv: Aktiviteter

Stor oro bland hyresgästerna: Hyresgästföreningens rådgivning håller kvällsöppet

I samband med den ökade oron för hyreshöjningarna ringer många hyresgäster till Hyresgästföreningens telefonrådgivning. Hyresgästföreningen rådgivning kommer därför utöka öppettiderna och hålla kvällsöppet två dagar i veckan fram till sista mars. 57 fler ord

Stor oro bland hyresgästerna: Hyresgästföreningens rådgivning håller kvällsöppet

Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu genomför tältaktion i protest mot bostadsbristen

Den 3 september, i nära anslutning till terminsstarten, kommer Hyresgästföreningen i region Stockholm och Jagvillhabostad.nu, genomföra en tältaktion på Norrmalmstorg. Detta för att uppmärksamma våra politiker på bostadsbristen som slår hårt mot hela samhället och inte minst mot alla de unga som vill flytta hemifrån eller är i behov av en studentbostad. 40 fler ord

Hyresgästföreningen och jagvillhabostad.nu genomför tältaktion i protest mot bostadsbristen

Så påverkar Covid-19 verksamheten från 6 juli 2022

Från 1 april 2022 finns det inte längre några restriktioner med anledning av Covid-19 som påverkar verksamheten. Men vi följer fortsättning vis utvecklingen. Vi rekommenderar dock att det ska finnas handsprit tillgängligt vid aktiviteter. Men eftersom smittan stiger igen kan det bli aktuellt med nya restriktioner för verksamheten igen. Vi följer utvecklingen varje vecka och…

Så påverkar Covid-19 verksamheten från 6 juli 2022

klädbytarhelg!

28-29/5 är klädbytardagarna tillbaka

Toppstigen 1 HGF lokalen

12 – 16 båda dagarna

❗️ Information ❗️

Här kommer tydligare information om hur det går till.

✔️ Från och med 20/5 går det bra att skriva till mig privat eller här i evenemanget ifall man endast vill skänka kläder till Klädbytar-helg. Vi kommer överens om tid och plats för avlämning av dessa kläder.

✔️ Kläder i alla storlekar och av alla sorter är välkomna, dock ej vinterkläder. Både kläder till barn och vuxna. Kläderna ska vara hela och rena. Ingen noppar eller fläckar. Tänk på att kläderna du lämnar in ska vara i samma skick som kläderna du önskar att finna.

✔️ Klädbytar-helgen är både lördag 28e maj och söndag 29e maj mellan 12-16. Vi håller till i hyresgästföreningens lokal på Toppstigen 1 i södra Nynäshamn. Buss 854 stannar strax utanför och skyltar kommer att sitta uppe. Önskar du att bli mött vid bussen för att få hjälp med kassar eller för att hitta, vänligen kontakta mig i god tid i förväg.

✔️ Max 10 klädesplagg får medtas. (Gäller inte om man lämnar in i förväg.) Man lämnar in sin påse, vi kontrollerar klädernas skick och antal och därefter får man lika många biljetter som plagg man lämnat in. Till exempel, lämnar du in sju plagg får du sju biljetter. Det betyder att du får byta till dig sju plagg. Du behöver inte använda alla biljetter. Hittar du endast två plagg går det jättebra att ta dessa två plagg och betala med två biljetter. Resten av biljetterna lämnas tillbaka till oss om du inte hittar fler plagg. Ungefär som i en vanlig affär fast du betalar med biljetterna. Detta för att man inte ska lämna in till exempel sju plagg men gå därifrån med 20 plagg.

❌️ Kläder som skänks och inte byts bort under Klädbytar-helgen skänks sedan vidare till bättre behövande. För att vi ska kunna fortsätta anordna dessa träffar kommervi sortera ut lite kläder som vi sedan sparar till kommande Klädbytardag. Dock skänks dom allra flesta plagg. Dessa ges alltså inte tillbaka till personerna som skänkt kläderna.

✔️Vi arrangörer tjänar ingenting på detta. Vi kommer heller inte ta kläder om vi själva inte har lämnat in kläder. Samma regler gäller för oss som för er. Vi gör detta helt frivilligt.

✔️ Det kommer att finnas saft, kaffe och te till de som önskar. Finns även toalett och provrum.

✔️ Vi ber alla fortsätta visa hänsyn och önskar därför att man inte trängs i lokalen. Är det fullt/trångt, vänta gärna utanför, tack. Är du sjuk stannar du självklart hemma.❗️ Information in english, by Google translate❗️ Here is clearer information on how its done.

✔️ From 20/5 it is possible to write to me privately or here in the event if you only want to donate clothes. We agree on a time and place for delivery of these clothes.

✔️ Clothes in all sizes and of all kinds are welcome, but not winter clothes. Both clothes for children and adults. The clothes must be whole and clean. No bumps or stains. Remember that the clothes you submit must be in the same condition as the clothes you want to find.

✔️ The ’swap your clothes’ weekend is both Saturday 28th May and Sunday 29th May between 12-16. We are located in the tenants’ association’s premises (hyresgästföreningens lokal) on Toppstigen 1 in southern Nynäshamn. Bus 854 stops just outside and signs will be up. If you want to be met at the bus stop to get help with bags or to find us, please contact me well in advance.

✔️ A maximum of 10 items of clothing may be included. (Does not apply if you submit in advance.) You submit your bag, we check the condition and number of clothes and then you get as many tickets as garments you submitted. For example, if you hand in seven garments, you will receive seven tickets. This means that you can change into seven garments. You do not have to use all the tickets. If you only find two garments, it is great to take these two garments and pay with two tickets. The rest of the tickets are returned to us if you do not find more garments. Much like in a regular deal even though you pay with the tickets. This is so that you do not have to hand in, for example, seven garments but leave with 20 garments.

❌️ Clothes that are donated and not exchanged during the swap your clothes weekend are then donated to those in need. In order for us to be able to continue arranging these meetings, we will sort out some clothes which we will then save for the upcoming swap your clothes day. However, the vast majority of garments are donated. These are thus not given back to the people who donated the clothes.

✔️We organizers gain nothing from this. We will also not take clothes if we have not handed in clothes ourselves. The same rules apply to us as to you. We do this completely voluntarily.

✔️ There will be juice, coffee and tea for those who wish. There is also a toilet and a dressing room.

✔️ We all ask to continue to show consideration and therefore wish that you are not crowded in the room. If it is full / crowded, feel free to wait outside, thank you. If you are ill, you will of course stay at home.

PÅ GÅNG PÅ HOS OSS

Gymmet är tillsvidare stängt då lokalen måste städas ur och vi planerar för att göra förändringar i gymmet. Hör gärna av dig om du vill delta eller bara är förvånad över att det finns ett gym här.

Bastun är ur funktion. vi jobbar på det. (japp i samma lokal som gymmet.)

Idag har vi beställt en Kärcher SC3 ångmaskin och en Kärcher Fönsterputs. Maskinerna kommer så småningom finnas tillgängliga att låna för Hyresgästföreningens medlemmar.

Städandet av våran lokal på Toppstigen fortsätter.